Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN “Myrthe’s kwispelbus en trimsalon” Hondenuitlaatservice-en trimsalon. Uw hond dient volledig te zijn ingeënt (Hondenziekte, Ziekte van Weil, Parvo en eventueel kennelhoest). Uw hond dient gechipt te zijn. Uw hond dient tegen vlooien, teken en wormen te zijn of te worden behandeld. U dient WA verzekerd te zijn en uw hond moet daarin zijn opgenomen in geval uw hond schade aan derden zou veroorzaken. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon hondenuitlaat-en trimsalon aanvaardt geen aansprakelijkheid indien uw hond zou weglopen. Eventueel gemaakte (noodzakelijke) kosten bij de dierenarts komen voor rekening van de eigenaar van de hond, hierbij zullen wij eerst proberen u te bereiken m.u.v. spoedsituaties. Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier. U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden bij Myrthe’s kwispelbus en trimsalon. Als eigenaar van uw hond blijft u aansprakelijk voor schade aan derden of zaken door de hond(en) veroorzaakt. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon is niet aansprakelijk voor enige verwondingen, ziekten, infecties, kreupelheid of eventueel weglopen van uw hond. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. Er zal er echter ten alle tijden naar gestreefd worden uw hond zo droog en schoon mogelijk thuis af te leveren. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon is niet verantwoordelijk voor inbraak in het huis van de eigenaar/ verzorger. Tenzij aantoonbaar nalatigheid van Myrthe’s kwispelbus en trimsalon. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon is niet verantwoordelijk voor schade aan derden veroorzaakt door uw hond. Daarvoor dient u in het bezit te zijn van een WA-verzekering. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon haalt de hond op de overeengekomen dagen en tijden op. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon wandelt minimaal een uur met uw hond. U heeft als opdrachtgever het recht ten allen tijden de overeenkomst op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon behoudt zich het recht om bij zeer extreem slecht weer de uitlaat te laten vervallen of te verzetten naar een vroeger/later tijdstip. Vakanties dienen zsm worden aangegeven door beide partijen. Wanneer de hond thuis opgehaald dient te worden en u bent niet thuis dient u Myrthe’s kwispelbus en trimsalon van een huissleutel te voorzien. Eigenaar van de hond dient er zorg voor te dragen dat er thuis handdoeken e.d. ter beschikking zijn voor als de hond(en) nat en vies is. Aan/af meldingen dienen het liefst uiterlijk 24 uur vtv worden doorgegeven, maar niet later dan op de dag zelf voor 10 uur. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. De factuur ontvangt u aan het begin van elke maand. Restitutie op strippenkaart word niet verleend, m.u.v overlijnden van de hond, situaties waarin u machteloos staat, altijd in overleg. Er word voor de sleutel een zgn, sleutelcontract getekend. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen wanneer zij dit nodig achten zonder opgaaf van reden. Sleutelcontract Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel: Ondertekende, eigenaar van de hond, geeft vrijwillig de betreffende sleutel af aan Myrthe’s kwispelbus en trimsalon. De sleutel wordt alleen gelabeld met de naam van de hond. Sleutels worden nooit in de bus bewaard maar steeds in huis. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon in niet verantwoordelijk voor inbraak in het huis van de eigenaar/ verzorger. Tenzij aantoonbaar nalatigheid van Myrthe’s kwispelbus en trimsalon. Myrthe’s kwispelbus en trimsalon zal zich aan de afgesproken tijden toegang verschaffen tot de ruimte waarin de hond zich bevindt. Bij terug vordering van de eigenaar zal de sleutel onmiddellijk terug worden gegeven waarmee dit contract ontbonden wordt. Bij verlies of diefstal wordt de eigenaar zsm op de hoogte gesteld, echter Myrthe’s kwispelbus en trimsalon is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele hier uit voortvloeiende schade.